หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิก ผ่านการนมัสการ สามัคคีธรรม เฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน ประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกมาเรียบร้อยแล้ว โปรดอธิษฐานเผื่อการรื้อถอนอาคารที่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย และการพูดคุยกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในเรื่องของค่าก่อสร้าง และรายละเอียดต่างๆ
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 44,812,141.26 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 60 ล้าน
  4. ค่ายคริสตจักร “รักต้องรับใช้” ในวันที่ 10-12 สิงหาคม 2013  ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา โดยมี อ.ล่ายเถิงเซินเป็นวิทยากร อธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคนที่ไปร่วมค่าย และรับพระพรร่วมกัน บรรยากาศของค่าย ความปลอดภัย เผื่อคุณวิทย์ (ประธานค่าย) และคณะกรรมการค่ายทุกๆ คนในการจัดรายการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ล่ามที่จะแปลคำเทศนาจากจีนเป็นไทย
  5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณสมร คุณหวางจิ้ง (การพักฟื้นหลังผ่าตัด) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) และผู้อาวุโสทุกท่านที่จะมีกำลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *