หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิก ผ่านการนมัสการ สามัคคีธรรม เฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน ประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) โปรดอธิษฐานเผื่อความปลอดภัยในการรื้อถอน การก่อสร้าง และเผื่อผู้รับเหมาที่จะมีความสัตย์ซื่อในการทำงาน 
  3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้ามาแล้ว 46,146,741.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
  4. ค่ายคริสตจักร “รักต้องรับใช้” วันที่ 10-12 ส.ค. 2013 ที่สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์พัทยา อธิษฐานเผื่อ อ.ล่ายเถิงเซิน (วิทยากร) และล่ามแปล คุณวิทย์ (ประธานค่าย) และกรรมการ สมาชิกที่ไปร่วมค่าย บรรยากาศของค่าย รายการต่างๆ และความปลอดภัย
  5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – อ.แซมมิว ลี คุณจางเจียยุ่น คุณสมร คุณหวางจิ้ง (การพักฟื้นหลังผ่าตัด) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *