หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิก ผ่านการนมัสการ สามัคคีธรรม เฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน ประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายคริสตจักรที่ผ่านมาในหัวข้อ “รักต้องรับใช้” ขอพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตของเรา ที่จะ “รัก” และ “รับใช้” พระเจ้ามากขึ้น
  3. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่การรื้อถอนมีความคืบหน้ามากขึ้น ถึงแม้ว่าจะล่าช้าไปบ้าง โปรดอธิษฐานเผื่อความปลอดภัยของคนงานในการรื้อถอน และเสร็จตามเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง
  4. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายที่มีเข้ามาแล้ว 47,140,491.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  5. การเดินทางของคณะกรรมการมิชชั่นที่จะไปเยี่ยม อ.สันติ แก้วเตชะ ที่สถานประกาศมาบตาพุด จ.ระยอง ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ขอพระเจ้าทรงดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง และการพูดคุยเกี่ยวกับพันธกิจการประกาศที่นั่น
  6. การประกาศของภาคภาษาจีนในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน เทศนาโดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ โปรดอธิษฐานเผื่อ อ.นิกร และสมาชิกทุกท่านที่จะชวนเพื่อนๆ และครอบครัวมาฟังข่าวประเสริฐ และขอพระเจ้าทำงานในจิตใจของทุกคน
  7. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *