วันพุธที่ 4 กันยายน 2 โครินธ์ 6:1-13 “อย่าสักแต่รับพระคุณ”

เปาโลเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาและตรงประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องนั้นขัดขวางการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ และดูเหมือนว่า พี่น้องที่เมืองโครินธ์จะไม่ค่อยสนใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์สักเท่าไร โดยเฉพาะการประกาศด้วยชีวิต

Q1  ในขณะที่เปาโลทุ่มเทชีวิตของท่านในการประกาศข่าวประเสริฐแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ลำบากอย่างแสนสาหัส (ข้อ 3-10) แต่ดูเหมือนว่าพี่น้องที่เมืองโครินธ์ไม่สนใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 1, 2, 11-13 ประกอบ)
Q2  เมื่อคุณได้อ่านประโยคที่ว่า “อย่าสักแต่รับพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น” อะไรคือสิ่งที่เข้ามาในความคิดของคุณเป็นลำดับแรก? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *