หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าขั้นตอนการรื้อถอนผ่านอย่างปลอดภัย และสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้าง อธิษฐานเผื่อการเริ่มงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมา ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
  2. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายที่มีเข้ามาแล้ว 47,615,691.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  3. งานวันมิชชั่น ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน วิทยากร อ.เดวิด จอห์นสัน อธิษฐานเผื่อวิทยากรที่จะแบ่งปัน สมาชิกที่จะมาร่วม ขอความเข้าใจ และภาระใจในงานมิชชั่นที่เกิดขึ้นในชีวิตของสมาชิกทุกๆ คน
  4. การประชุมของคณะกรรมการมิชชั่นในวันนี้ (6 ตุลาคม) เพื่อพูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินงานสำหรับปี 2014 หลังจากที่ได้ไปเยี่ยมเยียนที่แหลมฉบัง และมาบตาพุด
  5. การจัดทำแผนงานของคณะกรรมการดำเนินงานของแผนกต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน สำหรับปี 2014 ภายใต้เป้าหมาย “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” โดยจะทำได้เสร็จทันภายในวันที่ 24 ตุลาคม เพื่อให้สามารถทำงบประมาณสำหรับปี 2014 และนำเสนอต่อสมาชิกได้
  6. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การพักฟื้น และการรักษาขั้นต่อไป) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *