หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) อธิษฐานเผื่อการเริ่มงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมา ในส่วนของการลงเสาเข็ม ให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
  2. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 50,896,506.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  3. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการพูดคุยและทาบทามพี่น้องบางท่าน ก่อนที่จะนำเสนอกับที่ประชุมใหญ่ เพื่อจะเข้ามาร่วมรับใช้แทนมัคนายกที่จะหมดวาระในปีนี้ (คุณอภิทาน)
  4. การจัดทำแผนงานของคณะกรรมการดำเนินงานของแผนกต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน สำหรับปี 2014 ภายใต้เป้าหมาย “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” และการจัดทำงบประมาณสำหรับปี 2014 ก่อนที่จะนำเสนอต่อสมาชิกได้
  5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณแม่ของคุณอุรัชนี (การพักฟื้น เริ่มมีอาการเส้นเลือดตีบ) คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด)คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การพักฟื้น และการรักษาขั้นต่อไป) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *