รายการสัปดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2013)

– นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

– ประชุมคณะธรรมกิจ ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 เวลา 12.00-14.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *