หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิกทุกๆ คน ผ่านการนมัสการ การสามัคคีธรรม การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. สถานการณ์ทางการเมืองของเรา ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทย เผื่อทั้งรัฐบาล ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล และฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาล ที่จะมีสติและไม่กระทำการใดที่รุนแรง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ที่จะมีความอดทน และมีสติปัญญาในการจัดการกับการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากในช่วงเวลานี้
  3. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานฐานราก ที่ตอนนี้มีการเจาะเสาเข็มไปแล้วจำนวนประมาณ 50 ต้น อธิษฐานเผื่อการก่อสร้างที่จะราบรื่น ปลอดภัย และเป็นไปตามแผนที่วางไว้
  4. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายที่มีเข้ามาแล้ว 52,607,829.26 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  5. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการพูดคุยและทาบทามพี่น้องบางท่าน ก่อนที่จะนำเสนอกับที่ประชุมใหญ่ เพื่อจะเข้ามาร่วมรับใช้ในปี 2014 แทนที่มัคนายก (คุณอภิทาน) ที่หมดวาระในปี 2013 ที่ผ่านมา
  6. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณอรวรรณ (การรักษาตัวที่ไต้หวัน) คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณแม่ของคุณอุรัชนี (การพักฟื้น เริ่มมีอาการเส้นเลือดตีบ) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การพักฟื้น และการรักษาขั้นต่อไป) คุณสลินทิพย์ (ตั้งครรภ์) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *