สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2014

สูจิบัตร 5 มกราคม 2014

國語部程序表二○一四年元月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  5 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา :  10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้นำประชุม :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุมล/คุณหยางเอินซิ่ง
ผู้เบรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณจ้าวเจวียน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณโจวเหลงเหอ คุณจ้าวเวยฟง คุณจางจ้าน อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เรานำเสียงการสรรเสริญ สรรเสริญสดุดี จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า
เชิญชวนนมัสการ : มัทธิว 4:4
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 1:1-6”  คุณสุมล/คุณหยางเอินซิ่ง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : 獻上感恩
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจ้าวเจวียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญ สรรเสริญ”
เทศนา : ภาวนา “สดุดี 1:1-6”  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *