หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2014 “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิกทุกๆ คน ผ่านการนมัสการ การสามัคคีธรรม การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. สถานการณ์ทางการเมืองของเรา ที่มีความรุนแรง และการสูญเสียเกิดขึ้นแล้ว อธิษฐานเผื่อรัฐบาล ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล และฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาล ขอพระเจ้าโปรดประทานทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยหลังการเลือกตั้งในวันนี้
  3. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) อธิษฐานเผื่อให้การก่อสร้างสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการชุมนุม
  4. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 53,291,484.01 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างเพียงพอภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014
  5. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสรรหามัคนายก และอธิษฐานเผื่อการลงมติรับรองมัคนายก
  6. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง – คุณวีระชัย (การทำกายภาพบำบัด) คุณแม่ของคุณอุรัชนี (การพักฟื้น เริ่มมีอาการเส้นเลือดตีบ) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การพักฟื้น และการรักษาขั้นต่อไป) และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *