สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

สูจิบัตร 2 กุมภาพันธ์ 2014

國語部程序表二○一四年二月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 เวลา :  10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณวันทนาพร/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้เบรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหยางเหวินเฉวีย คุณหลี่ชิงชิงอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 119:11
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 119:9-16” คุณชูพรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Now Let Us All Praise God And Sing
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : ให้ความสำคัญกับวิถีทางของพระเจ้า “สดุดี 119:9-16” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระเยโฮวาห์ทรงนำข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *