หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สถานการณ์ทางการเมืองของเรา ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวความรุนแรงลดน้อยลง และไม่มีการปะทะกันโดยตรง แต่ก็คงยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทยที่จะมีทางออก และสามารถจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และฝังลึกในใจของคนทั้งสองฝ่าย
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้กำลังทำฐานรากสำหรับวางถังบำบัดน้ำเสีย อธิษฐานเผื่อที่งานจะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และขอพระเจ้าประทานความปลอดภัยในการทำงาน
  3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 55,974,484.01 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อยอดถวายที่จะครบตามจำนวน 60 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้
  4. ค่ายคริสตจักรในหัวข้อ “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” 11-13 กรกฎาคม อธิษฐานเผื่อวิทยากรของค่าย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ ในการเตรียมการสอน การเทศนา เผื่อคุณชาญกิจ (ประธานค่าย) คณะกรรมการทุกคนในการเตรียมงาน เผื่อพี่น้องที่จะสามารถจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
  5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *