หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะที่ปรึกษาที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองตามแผนงานที่ได้มีออกมา โดยจะจัดทำธรรมนูญชั่วคราวให้เสร็จและประกาศใช้ภายในเดือนนี้ การจัดตั้งสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคม 2014 เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2015 และจัดการเลือกตั้งในเดือนตุลาคม 2015
2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ(คุณเทียนชัยคุณชาญกิจคุณอภิทานและคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเทพื้นชั้น 1 และชั้น 2 ในฝั่งอาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเสา คาน วางแบบพื้นชั้น 3 ทำคานและเสาฝั่งอาคารนมัสการ ขอพระเจ้าประทานความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และขอให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้

3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริมคุณชูพรรณคุณกรรณิกาคุณสุขุมและคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนใกล้จะครบ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว58,382,904.01 บาทโปรดอธิษฐานเผื่อยอดถวายที่จะครบตามจำนวน 60 ล้านบาท
4. ค่ายคริสตจักรในหัวข้อ “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” 11-13 กรกฎาคม ขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องไปค่ายทั้งหมด 111 คน อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเทพระพรของพระองค์ผ่าน อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ วิทยากรของค่าย และเผื่อคุณชาญกิจ (ประธานค่าย) และคณะกรรมการทุกคนในการเตรียมงาน รวมทั้งบรรยากาศภายในค่าย และความปลอดภัยตลอดค่าย
5. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้องคุณวรทัย (มิ้ว) ในการฟื้นตัวและการเลี้ยงลูก คุณจันทร์ธี (หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหลัง) คุณแม่ของคุณซัง (ทำกายภาพ) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญาในการฟักฟื้น

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *