หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดอง ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมือง และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
2.สถานการณ์การทำสงครามกับกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม (กลุ่ม IS) ในซีเรีย และอิรัก โดยกลุ่มพันธมิตรได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่รู้ว่า สถานการณ์จะจบอย่างไร เพราะกลุ่ม IS ก็ออกมาประกาศว่า จะโต้ตอบอย่างรุนแรงในทุกรูปแบบ3.สถานการณ์ประท้วงในฮ่องกง เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่ในปี 2560 โดยนักศึกษาได้เดินขบวนปิดถนน และกลุ่มนักศึกษาฮ่องกงที่ไปเรียนในไต้หวันเริ่มออกมาประท้วงร่วมกับกลุ่มในฮ่องกง ขอพระเจ้าทรงเปิดทางออกที่ดี
4.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคนงาน และการก่อสร้างคริสตจักร ที่ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานของคณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยทั้งในส่วนของการตกแต่งภายใน ระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ฯลฯ
5.คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 62,389,974.01 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 65 ล้านบาท
6.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกๆ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *