หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดอง ป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติทางการเมือง และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
2.สถานการณ์การอีโบล่าเมื่อวันเสาร์ (25 ต.ค.) ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO: ฮู) อัปเดตสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกใหม่ (กินี, ไลบีเรีย, เซียร์ราลีโอน,ไนจีเรีย) โดยระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาทั่วโลก เพิ่มขึ้นเป็น 10,141 รายแล้ว ในจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วถึง 4,922 คน3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคนงาน และการก่อสร้างคริสตจักร ที่ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานของคณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยทั้งในส่วนของการตกแต่งภายใน ระบบไฟ ระบบเครื่องเสียง ฯลฯ
4.คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 62,757,584.01 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 65 ล้านบาท
5.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย การพักฟื้นของคุณแม่ของอ.นภนันท์ คุณแม่อ.นนท์ชัย มาร์ทลูกชายของคุณดิเรก คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกๆ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *