วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน บทเพลงคร่ำครวญ 3:21-23 “ไม่เคยหยุดยั้ง”

22 ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง
และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุด

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ คำว่า “ความรักมั่นคง” และ “พระเมตาของพระเจ้า” เมื่อถูกขยายด้วยคำว่า “ไม่เคยหยุดยั้ง” และ “ไม่มีสิ้นสุด” ช่วยให้คุณรักพระเจ้าองค์นี้มากขึ้นอย่างไร
Q2  ลองทบทวนดูว่า “ความรัก” และ “ความเมตตา” ของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *