หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.ผู้นำของคริสตจักรพระคุณ คณะมัคนายก คณะธรรมกิจ คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน คณะกรรมการการเงินฯ คณะกรรมการมิชชั่น ผู้รับใช้พระเจ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงาน สำหรับการจัดทำวางแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณปี 2016 และเผื่อสมาชิกทุกคนที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม
2.งานมิชชั่นในเรื่องการศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ในการหาสถานประกาศ และผู้รับใช้3.องค์กร/บุคคลที่คริสตจักรให้การสนับสนุนในการประกาศ/การเรียนพระคริสตธรรม – โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย คริสตจักรทรายมูล อ.สันติ (มาบตาพุด) คุณเฟิงเยี่ยน (พัทยา) คุณสุขุมาล (เรียนพระคริสตธรรม)
4.พี่น้องที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลา – อ.แซมมิว (คริสตจักรบางนา) อ.ชัยวัฒน์ (โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์) อ.วินัย (คริสตจักรพระสิริ) อ.ไพรสนธิ์ (คริสตจักรร่มพระพร) อ.วิชัย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) คุณวรีรัตน์ (สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย) คุณจงเจี้ยนเหว่ยและคุณจันทวรรณ (โก๋ก้าง เมียนมาร์) คุณจ้าวซานเหนิงและคุณฟ่านจื้อเฟิ่ง (ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์)
5.การดูแลและการพักฟื้นของคุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณสุรีรัตน์ คุณยินดี คุณสุรชัย คุณสุกิจ คุณวรรณนิสา คุณแม่ของคุณดิเรกและสุขภาพของผู้อาวุโสทุกๆ ท่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *