หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2016

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ขึ้นทรงราชย์สืบต่อราชสันติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรพระองค์ท่านให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ขอทรงพระเจริญ
2.การรับรองงบประมาณคริสตจักรปี 2017 ที่จะประชุมหลังการนมัสการในวันนี้ เผื่อเป้าหมายและทิศทางของคริสตจักรในปี 2017 “เป็นดั่งประภาคาร-ผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ” ที่เราทุกคนในคริสตจักรพระคุณไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลา คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน รวมทั้งสมาชิกทุกคน ที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกัน3.งานคริสตมาสภายในและประกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม โดยจัดเป็นนมัสการรวมไทย-จีน เวลา 30-12.00 น. อธิษฐานเผื่อ อ.เหอจื้อผิง (เทศนา) รายการต่างๆ การเชิญชวนเพื่อนๆ และคนในครอบครัวที่ยังไม่เชื่อมาร่วมนมัสการ และฟังความหมายที่แท้จริงของวันคริสตมาส
4.การติดตามงานและการจัดการดูแลสถานที่ ในส่วนของการซ่อมแซมและเก็บงานที่ยังไม่เรียบร้อย และอธิษฐานเผื่อการหาพ่อบ้าน-แม่บ้านที่จะเข้ามาดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของคริสตจักร
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณบุญสม คุณสุรีรัตน์ คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *