สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

สูจิบัตร 10 กันยายน 2017

國語部程序表二〇一七年九月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  10 กันยายน ค.ศ. 2017  เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอุรัชนี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางฟ่งฉิน คุณปั่นหยุนเจียว
ทีมต้อนรับ
:  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน นมัสการด้วยเพลงสั้น : ในเวลาที่งดงามนี้ ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู
เชิญชวนนมัสการ : 1 ซามูเอล 15:22
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-29”  คุณอุรัชนี/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องประสานเสียงนานาชาติ : “ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเยโฮวาห์” “I Want To Thank You Lord”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า”
เทศนา : การถวายทศางค์  “เฉลยธรรมบัญญัติ 14:22-29 อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชีวิตข้าขอมอบถวาย”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
คณะนักร้องประสานเสียงนานาชาติ : “ความรักล้ำเลิศของพระเยซูคริสต์” “Hear My Prayer”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *