สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

สูจิบัตร 5 พฤศจิกายน 2017

國語部程序表二〇一七年十一月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017  เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
:  คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้เทศนา :  อ.เซี่ยผิ่งหลาน/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวลีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณหยางเอินซิ่น คุณหลี่ชิงชิง คุณจ้าวกั๋ยรุ่ย  
ทีมต้อนรับ
:  คุณสุมลนมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์ทรงสมควร ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น
เชิญชวนนมัสการ : กิจการ 10:36
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“โรม 10:14-17”  คุณอัจฉรา/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Here I Am, Lord”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวลีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ส่องสว่าง”
เทศนา : คำสอนเรื่องพระมหาบัญชา  “มัทธิว 28:19-20” อ.เซี่ยผิ่งหลาน/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ใครจะไปบอก”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *