สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

สูจิบัตร 18 มีนาคม 2018

國語部程序表二〇一八年三月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  18 มีนาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุภัทรา คุณชนมน
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบิดาในสวรรค์ ชั่วชีวิต พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง เปิดดวงตา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 ซามูเอล 24:10-17” คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โลกนี้พระเจ้าประทาน”
เทศนา : “คำแนะนำกษัตริย์”  “เฉลยธรรมบัญญัติ 17:14-20” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พักพิงในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *