สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 6 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  6 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณวลีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณอานนท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรวดี คุณวรทัย คุณสยุมพร คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉิน คุณจ้าวกั๋วรุ่ยนมัสการด้วยเพลงสั้น : เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ ในเวลาของพระคริสต์ เมื่ออธิษฐาน
เชิญชวนนมัสการ : สุภาษิต 3:5-6
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 5:33-39” คุณชูพรรณ/คุณศิริพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : In the Garden
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวลีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า”
เทศนา : การถืออดอาหาร “ลูกา 5:33-39” อ.เหอจื้อผิง/คุณจินตนาภรณ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ใจชั่วเท่าใดข้าก็เชื่อว่า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *