สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018

สูจิบัตร 10 มิถุนายน 2018

國語部程序表二〇一八年六月十日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  10 มิถุนายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวันดี คุณสุภัทรา
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: รักพระคริสต์ ผู้รับใช้ เปิดดวงตา ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 31:1-7” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : ความรักมั่นคง”
เทศนา : “ความผิดเพี้ยนและอิทธิพลสังคม” “ทิตัส 1:10-16” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *