สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 1 กรกฎาคม 2018

國語部程序表二〇一八年七月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  1 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10:00 น.

ผู้เทศนา :  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้นำประชุม :  คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณชูพรรณ/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
:  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรรณี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่ชิงชิง คุณจางเฟิ่งฉินนมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบิดาเรารัก ดอกไม้ทุ่งนา ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
เชิญชวนนมัสการ1 ยอห์น 2:15
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 12:13-21”  คุณชูพรรณ/คุณจ้าวเจวียน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : Holy is The Lord                                           
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฟั่นเสี่ยวฮวา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : จดจ่อในสิ่งที่เป็นนิรันดร์    “ลูกา 12:13-21”   อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “โลกนี้พระเจ้าประทาน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *