สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 8 กรกฎาคม 2018

國語部程序表 二〇一八年七月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  8 กรกฎาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าผจญทุกสิ่ง เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ สิ่งเดียว ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “อิสยาห์ 43:1-13”  คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : “ราหับ: โสเภณี และบรรพบุรุษของพระคริสต์” “โยชูวา 2:1-21”  อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *