วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม กิจการ 2:42 “คริสตจักร”

เขาทั้งหลายได้ 1.ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครทูต
2.และร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขะมักเขม้นใน 3.การหักขนมปัง
** 4.และการอธิษฐาน

Q1 มี 4 สิ่งที่ “คริสตจักร” ในยุคแรกจะทำเสมอๆ เมื่อได้มารวมตัวกันคืออะไรบ้าง?
Q2 “คุณจะมีส่วนร่วม” ในสิ่งที่ “คริสตจักรพระคุณ” ทำอย่างสม่ำเสมออย่างไร? (การเข้าชั้นรวีฯ การนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนา การเข้ากลุ่มเซล การร่วมในพิธีมหาสนิท  การเข้าร่วมประชุมอธิษฐานทุกต้นเดือน การไปค่ายคริสตจักร ฯลฯ)
หมายเหตุ: การหักขนมปัง** หมายถึง “พิธีมหาสนิท”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 36-37    กิจการ 15:22-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *