สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 14 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณชูพรรณ/คุณชนมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจินตนาภรณ์/คุณอุลัย

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณฯ อ่อนโยนและทรงอำนาจ พระเจ้าดีต่อฉัน จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยากอบ 2:14-26” คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ดอกไม้ทุ่งนา”
เทศนา
: คำอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอสัตย์ “ลูกา 16:1-13” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *