สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 28 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาณีญ์/คุณพัทธมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชูพรรณ/คุณอุลัย

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เวลานี้ พระเยซูรักฉันรู้แน่ ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน
อ่านพระวจนะ
: “1 เปโตร 4:7-11” คุณอรวรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
เทศนา
: บทเรียนจากชีวิตของเยเซเบล “1 พงศ์กษัตริย์ 21” อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *