เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 19 ธ.ค. 1 ซามูเอล 8:1-22

ลูกชายทั้งสองคนของซามูเอล ไม่เชื่อฟังคำสอนของซามูเอลผู้เป็นพ่อ ด้วยการรับสินบน บิดเบือนความจริง เหมือนกับอิสราเอล ที่ไม่เชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าพระบิดา ผู้เป็นจอมกษัตริย์ จอมเจ้านาย ผู้ซึ่งเป็นผู้นำ นำชนชาติอิสราเอลมาตลอด แต่วันนี้อิสราเอลได้เรียกร้องขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ เพื่อจะนำพวกเขาแทนพระเจ้าที่มองไม่เห็น ในฐานะที่เราเป็นลูก เราเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ของเราแค่ไหน? อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *