สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2011

สูจิบัตร 27 ก.พ. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณปริญญา  ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวศินี/คุณมนัสวี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณภูมินทร์
เชิญชวนนมัสการ
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม คิดใคร่ครวญ ฉันจะร้องถึงความรักนั้นตลอดไป
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฮาบากุก 3:17-19” คุณสุมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าต้องการพระเยซู”
เทศนา
: “ความปลาบปลื้มใจ” “กาลาเทีย 5:22อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *