สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2011

สูจิบัตร 12 มิ.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 12 มิถุนายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณพรรณี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณปาริชาติ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณชนมน/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เชิญมารื่นเริงยินดี จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าผจญทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “โรม 12:9-21” คุณปาริชาติ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ “1 เปโตร 2:20” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าดีต่อฉัน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *