สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2023  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร /คุณดรุณี   
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้นำเพลงสั้น : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร /คุณดรุณี            
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหวางลี่เผิง
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ      
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่อิ้งฉิน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย

ใคร่ครวญพระวจนะ :สุภาษิต 15:33”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ความรักมั่นคง ขอเชิญท่านผู้วางใจ ความสุขเปรมปรีดิ์มีแก่ชาวโลก
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ดาเนียล 6:19-28”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน : “Hark! the herald angels sing”                              
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหวางลี่เผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”    
เทศนา : “พระองค์จะทรงช่วยท่าน”“ดาเนียล 6:1-28” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สรรเสริญแด่พระเจ้า”                                      
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *