สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:30 น.

ผู้นำประชุม/ผู้นำเพลงสั้น : คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/คุณเหอฉีเหม่ย       
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง                 
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุขุม หยาง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น             
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณวรวดี คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่อิ้งฉิน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย

ใคร่ครวญพระวจนะ :อิสยาห์ 9:6
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เชิญเถิดเจ้าข้าอิมมานูเอล พระเจ้าให้มีความอุ่นใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
คณะนักร้องภาคภาษาไทย :   “Angel’s Carol”        
อ่านพระวจนะ : “ลูกา 1:26-38”  อ.สิริ/คุณเหอฉีเหม่ย
เพลงพิเศษจากกลุ่มเซลโบ๊เบ๊ : “Merry Christmas” 
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุขุม หยาง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :  “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน : “Joy to the world”   
เทศนา : “อย่ากลัวเลย”“ลูกา 1:26-38” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน :  “Christmas Time With Angels We Have Heard On High”        
เพลงพิเศษจากรวีฯ เด็กเล็ก ภาคภาษาจีน-ไทย : “Silent Night, We wish you a Merry Christmas”   
ประกาศ :
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก”           
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *