สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล/คุณเหอฉีเหม่ย           
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณเหอฉีเหม่ย         
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์         
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวซิน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์   
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณสุมล คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณหลี่อิ้งฉิน คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย

ใคร่ครวญพระวจนะ :สุภาษิต 3:5-6”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์ทรงสมควร นับพระพร เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ  “ผู้วินิจฉัย 7:1-15”           
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวซิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :   “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”                         
เทศนา : “หากเชื่อฟังจะพบความสำเร็จโดยพระเจ้า”“ผู้วินิจฉัย 7:1-25” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”                      
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *