สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์/คุณหลี่เยี่ยนหมิง      
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : คุณวิทย์ สุนทรนันท์/คุณหลี่เยี่ยนหมิง    
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น                
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณโจวตู้เจียง คุณไต้จุ้นหมิง คุณจางจ้าน คุณหลิวซิน

ใคร่ครวญพระวจนะ :เอเฟซัส 4:16”นมัสการด้วยเพลงสั้น :            สรรเสริญแด่พระเจ้า เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
พิธีบัพติสมา :
อ่านพระวจนะ : “เอเฟซัส 4:11-16”   คุณวิทย์/คุณหลี่เยี่ยนหมิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Give Thanks”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเยี่ยนเสียงเซียน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”
เทศนา : “เติบโตไปด้วยกัน” “เอเฟซัส 4:11-16” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง       
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :         “เราจะสร้างประชากร”         
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *