สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล/คุณหลี่เยี่ยนหมิง
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/คุณอัญชลี
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณจางเจียยุ่น         
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสยุมพร
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเฉินเฉาจิ้น คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณหยางเหวินกวาง คุณฉุงอวี้หลง

ใคร่ครวญพระวจนะ : “2 โครินธ์ 4:16”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ขอเทิดทูนบูชาพระนาม พระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าของเรา ข้ายึดมั่นในคำสัญญา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ปฐมกาล 6:8-22”  คุณชาญกิจ/คุณหลี่เยี่ยนหมิง
คณะนักร้องภาคภาษาจีน : “In Christ Alone”          
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสยุมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โลกนี้พระเจ้าประทาน”
เทศนา : “โนอาห์ผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” “ปฐมกาล 6:8-22” อ.นนท์ชัย/คุณอัญชลี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เชื่อและฟังคำ”     
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *