สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย พันเลิศกิจสกุล/คุณอัญชลี
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณจางเจียยุ่น       
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพีรวิชญ์ พันเลิศกิจสกุล          
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรรณี คุณสยุมพร คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณเยี่ยนเสียงฉิง

ใคร่ครวญพระวจนะ : “เยเรมีย์ 17:7”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเจ้ายิ่งใหญ่ จิตใจข้าจงสาธุการพระเจ้า เราจะเดินในทางของพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “2 พงศ์กษัตริย์ 22:1-13” คุณเทียนชัย/คุณอัญชลี
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Glory to God”                                        
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเฉาจิ้น
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “อยู่เพื่อพระเยซู”                                     
เทศนา : “กษัตริย์โยสิยาห์” “2 พงศ์กษัตริย์ 22-23” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”                         
พิธีวางมือมัคนายกใหม่ : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา 
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *