สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ โรจน์รัตนเกียรติ/คุณอัญชลี           
ผู้เทศนา : อ.กัวหมิ่นอี๋/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์      
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวซิน
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์          
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณหวางลี่เผิง คุณเฉินเฉาจิ้น คุณหลิวซิน คุณจางจ้าน

ใคร่ครวญพระวจนะ :2 ทิโมธี 3:16-17”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :       สรรเสริญ สรรเสริญ พระคำ หมดทั้งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “มัทธิว 28:16-20” คุณสิริ/คุณอัญชลี
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน : “Teach Me Your Way, O Lord”        
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหลิวซิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราสู้ยอมตายเพื่อท่าน”                          
เทศนา : “เรียนรู้เพื่อไปสอน”“มัทธิว 28:16-20” อ.กัวหมิ่นอี๋/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าขอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ”           
เพลงพิเศษจากรวีฯ เด็กกลาง ภาคภาษาไทย-จีน : “Seek Ye First” 
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *