สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล/อ.เหอจื้อผิง          
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปะวงศ์
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์/คุณจางเจียยุ่น
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง  
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหยางเหวินกวาง    
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรพรรณา คุณวรทัย คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณจูจินหรง คุณจ้าวเสี่ยวหัว

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 150:6”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ มีสหายเลิศคือพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ดาเนียล 3:8-18”  คุณชาญกิจ/อ.เหอจื้อผิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย-จีน : “I Surrender All”  
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหยางเหวินกวาง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เวลานี้”
เทศนา : “สามผู้กล้าสัตย์ซื่อจนตาย”  “ดาเนียล 3:1-30” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“สรรเสริญแด่พระเจ้า”           
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *