สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์/คุณหลี่เยี่ยนหมิง  
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง  
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจูจิ่นหรง        
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณทวี คุณไต้จุ้นหมิง คุณหยางเหวินกวาง คุณเหอฉีเซิง

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 5:7”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ เวลานี้ โอ้เจ้าแห่งดวงจิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “อิสยาห์ 6:1-13”      คุณวิทย์/คุณหลี่เยี่ยนหมิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Be Thou My Vision” 
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจูจิ่นหรง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “อยู่เพื่อพระเยซู”
เทศนา : “ทำตามพระทัย”“อิสยาห์ 6:1-13” อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แล้วแต่พระองค์เจ้า”
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *