สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2012

สูจิบัตร 5 ก.พ. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
:   คุณอรวรรณ/คุณเฉินจิ้ง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
คุณเจิ้นชิงต้าว ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ 
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณจ้าวเจวียน คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณหยางเอินซิ่น

 

อธิษฐาน : เผื่อ “เลบานอน”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:วลานี้  พระองค์ทรงสมควร แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สุภาษิต 28:14”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 3:12-19” คุณอรวรรณ/คุณเฉินจิ้ง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “เชื่อและวางใจ”                                                  
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเจิ้นชิงต้าว
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“ขอพระพรจากเบื้องบน”
เทศนา
:“ยึดมั่นในความเชื่อ ใจมีสันติสุข”  (ฮีบรู 3:7-4:13)  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“ผู้เป็น” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                              
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *