วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ผู้วินิจฉัย 13:1-14 “แซมสัน : น้ำพระทัย”

แซมสันถือกำเนิดขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถึงแม้ว่าผู้เป็นแม่จะเป็นหมันก็ตาม โดยแม่ของแซมสัน ได้ถูกสั่งไม่ให้ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา หรือรับประทานอาหารที่เป็นมลทิน เพื่อแซมสันจะเป็นพวกนาศีร์ (บุคคลที่ปลีกตัวออกถวายแด่พระเจ้า ไม่ดื่มเหล้าองุ่น หรือสุรา ไม่กินผลองุ่นสดหรือแห้ง รวมทั้งไม่ตัดผม ไม่แตะต้องซากศพ ตั้งแต่เกิดจนตาย – กันดารวิถี 6:1-21)

Q1  หลังจากที่มาโนอาห์ทราบจากภรรยาของตนว่า ทูตของพระเจ้าบอกกับเธอว่า เธอจะตั้งครรรภ์และลูกชายที่เกิดมาจะเป็นนาศีร์ แต่ท่านก็พยายามทูลขอให้พระเจ้าตรัสกับท่านอีกครั้งหนึ่ง คุณคิดว่า ทำไมมาโนอาห์จึงกระทำเช่นนั้น?
Q2  มาโนอาห์ทำทุกอย่างตามที่ท่านได้รับการยืนยันจากพระเจ้า ลองทบทวนถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณ คุณจะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *