สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2012

สูจิบัตร 4 มี.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 4 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:30 น.

ผู้นำเประชุม : คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เพลงสั้น : คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงพร/คุณอรวรรณ
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม :คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ 
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณทวี

อธิษฐาน :เผื่อ “อิหร่าน”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:พระบิดาเรารัก คำอธิษฐาน ข้ารักพระเยซู
ใคร่ครวญพระวจนะ
:“ฮาบากุก 3:17-18”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
:“1 ซามูเอล 2:1-10” คุณดวงพร/คุณอรวรรณ
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
:“His Eye is on The Sparrow”                                           
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:คุณทวี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“ทุกสิ่งวางใว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา
: “ความเชื่อ” (ลูกา 19:1-10) ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ความหวังของข้า”(พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                               
พิธีมหาสนิท
:อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *