วันพุธที่ 7 มีนาคม 1 ทิโมธี 6:6-10, 17-19 “เกิดมาร่ำรวย”

ในคริสตจักรยุคแรก ผู้ที่เชื่อที่มีฐานะร่ำรวยต่างถวายอย่างเต็มกำลังเพื่อใช้ในการงานของพระเจ้า และเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนยากจน และในประวัติศาสตร์คริสตจักรที่ผ่านมา ก็มีคริสเตียนที่ร่ำรวยหลายคนที่ได้ใช้ทรัพย์สินของเขา เพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้า ดังนั้นการที่เราเกิดมารวย หรือวันหนึ่งเรากลายเป็นคนร่ำรวย จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะขอบคุณพระเจ้า

Q1  อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “ความพอใจ” ในทรัพย์สินเงินทองที่เรามี กับ “การรัก” ในทรัพย์สินเงินทองที่เรามี? พระเจ้าอยากให้เรามีท่าทีต่อทรัพย์สินเงินทองแบบไหน?
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าอยากให้คุณใช้ทรัพย์สินเงินทองที่คุณมีอย่างไรบ้าง นอกเหนือจากการใช้เลี้ยงดูชีวิตของคุณ และครอบครัวของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *