สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2012

สูจิบัตร 4 พ.ย. 2012

國語部程序表 二○一二年十一月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ      
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณวีระชัย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้น
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณสุมล         
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ อธิษฐาน : เผื่อ “ศรีลังกา”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มีสหายเลิศคือพระเยซู
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน

ใคร่ครวญพระวจนะ
: “กาลาเทีย 6:4”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ปฐมกาล 26:1-5; 12-33”  คุณนงค์ลักษณ์/คุณหยางเอินซิ่น
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “O Give Thanks”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอรวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“ได้ยินเสียงของพระเจ้า”
เทศนา
: “เกิดผลฝ่ายวิญญาณ” (ปฐมกาล 26:1-5; 12-33) อ.โดมินิค คู/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                          
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *