วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2 โครินธ์ 12:1-10 “ความอ่อนแอ”

ในสังคมปัจจุบันเรามุ่งเน้นในเรื่องความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชมเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง และประเทศเข้มแข็ง โดยเราคิดว่าความเข้มแข็งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตปราศจากความกลัว และมีความหวังในชีวิตมากขึ้น แต่เปาโลกลับมีมุมมองที่ต่างกันไป เขาเรียนรู้ว่า ความเข้มแข็งที่แท้จริง เริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่า ตนเองอ่อนแอในเรื่องใด และมอบความอ่อนแอนั้นไว้กับพระเจ้า

Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เปาโลมองเห็นความอ่อนแอของตนเอง (การมีหนามใหญ่ในเนื้อ) เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี? (ดู ข้อ 9-10 ประกอบ)
Q2  อธิษฐานมอบความอ่อนแอในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงเปลี่ยนเป็นความเข้มแข็ง และเป็นความหวังในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *