สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012

สูจิบัตร 2 ธันวาคม 2012

國語部程序表 二○一二年十二月二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์   
ผู้นำประชุม
: คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร           
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณนภนันท์
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณสมสิริ คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ   
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางจิ้ง อธิษฐาน : เผื่อ “บราซิล”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ส่องสว่าง พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “ลูกา 1:78-79”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
“ลูกา 1: 5-25”  คุณชูพรรณ/คุณสยุมพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “And His Name shall be called wonderful”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”
เทศนา
: “ผู้เตรียมทาง” (ลูกา 1: 5-25) อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร                                              
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ส่องสว่าง” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                          
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *