วันอังคารที่ 4 ธันวาคม ลูกา 1:46-49 “ยกย่อง”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ นางมารีย์ไม่เพียงแต่จะตระหนักถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในเท่านั้น เธอยังรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้มากขึ้นด้วย

Q1  ในบทเพลงนี้ นางมารีย์ได้สรรเสริญยกย่องถึงพระลักษณะของพระเจ้าในแง่มุมใดบ้าง?
Q2  ลองคิดดูว่า ตั้งแต่คุณตัดสินใจติดตามพระเจ้า คุณได้รู้จักกับพระองค์ (พระลักษณะต่างๆ) มากน้อยเพียงใด? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณรู้จักพระองค์มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *