สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013

สูจิบัตร 6 มกราคม 2013

國語部程序表二○一三年一月六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:6 มกราคม ค.ศ. 2013  เวลา :10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม :  อ.นนท์ชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณสุภัทรา/คุณหยางเอินซิ่ง
ผู้เบรรเลงเปียโน
:  คุณพรศิริ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณมุกดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :
คุณเหอจื่อหวาย คุณวีระชัย คุณโจวหลงเหอ อธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:   เราจะสร้างประชากร เราจะเดินในทางของพระเยซู
สรรเสริญสดุดี คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 27:4
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 48:9-14”  คุณสุภัทรา/คุณหยางเอินซิ่ง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย He Leadeth Me
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณมุกดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :“ชีวิตข้าขอมอบถวาย”
เทศนา : ชีวิตที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงโลก “มัทธิว 5:13-16” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ส่องสว่าง”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *