สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013

สูจิบัตร 3 กุมภาพันธ์ 2013

國語部程序表二○一三年二月三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณภีรพรรณ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชูพรรณ/คุณหยางเอินซิ่น
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณโจวหลงเหอนมัสการด้วยเพลงสั้น :เราจะเข้ามาสรรเสริญ วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าสร้างไว้
ชีวีเราอยู่ในพระองค์ ในเวลาของพระคริสต์
ใคร่ครวญพระวจนะ : สดุดี 2:3”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 27:11-14” คุณชูพรรณ/คุณหยางเอินซิ่น
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Be Thou My Vision”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณโจวหลงเหอ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “ข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือ”
เทศนา : “ผู้หญิงชื่อเดโบราห์” (ผู้วินิจฉัย 4-5) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ใครสมัครอยู่ฝ่ายพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณภีรพรรณ
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *